Τομέας Υποστήριξης βιβλιοθηκών

Είναι αρμόδιος για την υποστήριξη των διάφορων βιβλιοθηκών που συνεργάζονται με το Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού παρέχοντας κατευθυντήριες οδηγίες όσον αφορά την ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία τους.

Αναλαμβάνει την αγορά κυπριακών εκδόσεων σε ετήσια βάση για εμπλουτισμό των συλλογών των βιβλιοθηκών αλλά και για την ανάπτυξη της κυπριακής εκδοτικής παραγωγής.

Προσφέρει εκπαιδευτικά σεμινάρια στο προσωπικό των διάφορων βιβλιοθηκών στη χρήση του συστήματος KOHA και του πρότυπου MARC21.

Προσφέρει υπηρεσίες καταλογογράφησης τεκμηρίων που αποστέλλονται σε μορφή excel στην ομάδα από τις διάφορες βιβλιοθήκες που δεν έχουν πτυχιούχους βιβλιοθηκονόμους.