Εγχειρίδια

Τα πιο κάτω εγχειρίδια περιέχουν συνοπτικές οδηγίες για τη λειτουργία και τη χρήση τους συστήματος KOHA και του πρότυπου MARC21 με βάση τις πολιτικές καταλογογράφησης που ακολουθούν οι Δημόσιες/Κρατικές Βιβλιοθήκες.

Περιλαμβάνονται επίσης εγχειρίδια από ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες.

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Συνοπτικές σημείωσεις για KOHA-Marc21- Καταλογογράφηση μονογραφιών, Διαδικασία προσθήκης αντιτύπου, Διαδικασία διαγραφής εγγραφών, Ανταλλαγή δεδομένων μέσω Z3950, Διαδικασία συγχώνευσης εγγραφών 21/03/2022
Συνοπτικές σημείωσεις για KOHA-Marc21- Καταλογογράφηση περιοδικών δημοσιεύσεων 21/03/2022
Δημιουργία καθιερωμένων όρων 21/03/2022
Διαδικασία συγχώνευσης καθιερωμένων 21/03/2022
Πίνακας δεικτών Marc21 21/03/2022
Πίνακας εξαιρούμενων λέξεων 21/03/2022
Παρακολούθηση τευχών 21/03/2022
Χρήση Υποσυστήματος Μελών / Κυκλοφορίας υλικού 21/03/2022
Ταξινόμηση Dewey στην κατηγορία 200 21/03/2022
Εκπαιδευτικό υλικό από τη Βιβλιοθήκη Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης 21/03/2022
Ελληνική μετάφραση MARC21 από Βιβλιοθήκη Πανεπιστήμιου Αιγαίου 21/03/2022