Υπηρεσία Διαδανεισμού

Η Υπηρεσία Διαδανεισμού μεταξύ βιβλιοθηκών είναι ζωτικής σημασίας για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τωνβιβλιοθηκών του δημόσιου/κρατικού τομέα, αφού αποτελεί το μέσο με το οποίο ένα ευρύτερο φάσμα τεκμηρίων μπορεί να καταστεί προσβάσιμο στους χρήστες. Για σκοπούς παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, οι βιβλιοθήκεςέχουν την υποχρέωση να αποκτήσουν το υλικόαυτό,προκειμένου να καλύψουν τις πληροφοριακές ανάγκες των χρηστών,ιδιαίτερα όταν η βιβλιοθήκη που τους εξυπηρετεί, δεν διαθέτει το υλικό που ζητούν. Για την αρτιότερη κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών παρέχεται η δυνατότητα στους χρήστες, μέσω του διαδανεισμού, να ζητήσουν τεκμήρια που υπάρχουν σε άλλες δημόσιες βιβλιοθήκες.

Τα τεκμήρια που διατίθενταιείναιάρθρα, βιβλία, σελίδες τόμων, πρακτικά συνεδρίων, δημοσιεύσεις ημερίδων, ανακοινώσεις, φωτοτυπίες στατιστικών δεδομένων κ.ά.Οι τρόποι αποστολής τους μπορεί να είναι μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλεομοιότυπο.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι βιβλιοθήκες να αξιοποιούν την υπηρεσία διαδανεισμού και ταυτόχρονα να διαθέτουν πρόθυμα υλικό σε άλλες Βιβλιοθήκες ώστε να επιτευχθεί, αφενός, η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των χρηστών και αφετέρου να ενδυναμωθεί το πλαίσιοσυνεργασίας μεταξύ Βιβλιοθηκών, μέσα από ένα πλέγμα υπηρεσιών που αποσκοπεί στην παροχή βέλτιστης πληροφόρησης προς όλους.

Βάσει των ανωτέρω καλούνται όλες οι βιβλιοθήκες όπως ενταχθούν στην υπηρεσία διαδανεισμού για καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των μελών τους, αλλά και για σκοπούς εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών που προσφέρουν, με σκοπό την ανάπτυξη κοινών πολιτικών και δράσεων.

Οι ενδιαφερόμενες βιβλιοθήκες μπορούν να ενημερωθούν για την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται και να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο συμμετοχής που ακολουθεί.

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Έντυπο συμμετοχής στην Υπηρεσία Διαδανεισμού μεταξύ Δημόσιων/ Κρατικών Βιβλιοθηκών 18/03/2022