Υπηρεσία Διαδανεισμού

Η Υπηρεσία Διαδανεισμού μεταξύ των βιβλιοθηκών μας είναι ζωτικής σημασίας για τις βιβλιοθήκες του δημόσιου/κρατικού τομέα αφού αποτελεί το μέσο με το οποίο ένα ευρύτερο φάσμα τεκμηρίων μπορεί να διατεθεί στους χρήστες. Για λόγους παροχής ποιοτικών υπηρεσιών, οι διάφορες βιβλιοθήκες, έχουν την υποχρέωση να αποκτήσουν το υλικό αυτό για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών των χρηστών τους όταν η βιβλιοθήκη τους, δεν μπορεί να ικανοποιεί αυτές τις ανάγκες. Για την αρτιότερη κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών τους, οι χρήστες μέσω του διαδανεισμού έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν από την βιβλιοθήκη που τους εξυπηρετεί, τεκμήρια που υπάρχουν σε άλλες δημόσιες βιβλιοθήκες.

Τα τεκμήρια που διατίθενται μέσω του διαδανεισμού είναι άρθρα, βιβλία, σελίδες τόμων, πρακτικά συνεδρίων, δημοσιεύσεις ημερίδων, ανακοινώσεις, φωτοτυπίες στατιστικών δεδομένων κ.ά. και οι τρόποι αποστολής τους μπορεί να είναι μέσω υπηρεσίας ταχυμεταφοράς (courier), ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεομοιότυπο.

Είναι σημαντικό οι βιβλιοθήκες μας να γνωρίζουν ότι πρέπει να είναι πρόθυμες να δανείσουν υλικό της συλλογής τους γιατί μόνο με την στενή συνεργασία μεταξύ τους θα επιτύχει ο διαδανεισμός μεταξύ των των βιβλιοθηκών.

Καλούνται λοιπόν όλες οι βιβλιοθήκες όπως ενταχθούν στην υπηρεσία διαδανεισμού για καλύτερη και αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των μελών που τις απαρτίζουν αλλά και για σκοπούς εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών που προσφέρουν, με σκοπό την ανάπτυξη κοινών πολιτικών και δράσεων.

Οι ενδιαφερόμενες βιβλιοθήκες μπορούν να ενημερωθούν για την διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείτε και να συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο συμμετοχής που ακολουθεί.

ΘέμαΑρχείοΗμερομηνία
Έντυπο συμμετοχής στην Υπηρεσία Διαδανεισμού μεταξύ Δημόσιων/ Κρατικών Βιβλιοθηκών 18/03/2022