Κυπριακή Βιβλιοθήκη

Η Κυπριακή Βιβλιοθήκη αποτελεί την Εθνική Βιβλιοθήκη της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η αποστολή της βιβλιοθήκης είναι η απόκτηση, επεξεργασία, διαφύλαξη και προβολή της εκδοτικής παραγωγής της Κύπρου και υλικού που αφορά την Κύπρο.

Η Κυπριακή Βιβλιοθήκη (ΚΥ.ΒΙ), αν και επίσημα ιδρύθηκε το 1987, αποτελεί συνέχεια της Κυπριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης που ίδρυσε το 1927 η αποικιακή κυβέρνηση του Κυβερνήτη Σερ Ρόναλντ Στορρς. Από το 1927 μέχρι και τα μέσα του 1950 στεγάστηκε σε κτίριο που κτίστηκε γι’ αυτό τον σκοπό στον προμαχώνα Ντ' Αβίλα και λειτούργησε κάτω από τον έλεγχο του δήμου Λευκωσίας. Με τον περί Κυπριακής Δημόσιας Βιβλιοθήκης Νόμο του 1968, η Βιβλιοθήκη περιήλθε στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας και στεγάστηκε μέχρι το 1974 σε κτίριο του Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Ελλήνων διδασκάλων επί της Λεωφόρου Μακαρίου Γ' στη Λευκωσία. Μετά το 1974 επέστρεψε στις αρχικές της εγκαταστάσεις στον προμαχώνα ντ’ Αβίλα. Η Κυπριακή Βιβλιοθήκη ιδρύθηκε με τον περί Κυπριακής Βιβλιοθήκης Νόμο 51 του 1987.

Περισσότερες πληροφορίες θα βρείτε στην ιστοσελίδα της βιβλιοθήκης http://www.cypruslibrary.gov.cy