Χορηγίες

Το Τμήμα Νεότερου και Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού είναι το αρμόδιο σώμα για επιχορηγήσεις δημοτικών και κοινοτικών βιβλιοθηκών της Κύπρου. Η επιχορήγηση γίνεται νοουμένου ότι οι Βιβλιοθήκες έχουν υποβάλει προς τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες την ετήσια έκθεση τους στην αρχή κάθε έτους.

Στις δημοτικές βιβλιοθήκες παραχωρείται εφάπαξ ποσό για την λειτουργία τους και το ύψος του ποσού εξαρτάται από συγκεκριμένα κριτήρια μεταξύ των οποίων είναι:
  1. Το μέγεθος της συλλογής
  2. Ο ρυθμός ανάπτυξης της συλλογής ετησίως
  3. Ο αριθμός των ετήσιων δανεισμών
  4. Το ωράριο λειτουργίας της δημοτικής βιβλιοθήκης
  5. Ο ετήσιος απολογισμός/προϋπολογισμός που καταθέτει η εκάστοτε βιβλιοθήκη
Στις κοινοτικές βιβλιοθήκες παραχωρείται χορηγία ίση με το ήμισυ του ετήσιου προϋπολογισμού τους. Το ύψος του ποσού εξαρτάται από κάποια κριτήρια μεταξύ των οποίων είναι:
  1. Το μέγεθος της συλλογής
  2. Ο ρυθμός ανάπτυξης της συλλογής ετησίως
  3. Ο αριθμός των ετήσιων δανεισμών
  4. Το ωράριο λειτουργίας της κοινοτικής βιβλιοθήκης
  5. Ο ετήσιος απολογισμός/προϋπολογισμός που καταθέτει η εκάστοτε βιβλιοθήκη
Για σχετικές πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε στο 22809837

Αγορά κυπριακών εκδόσεων για εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών

Οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υφυπουργείο Πολιτισμού προμηθεύονται κυπριακά βιβλία τα οποία διανέμονται δωρεάν στις δημοτικές και κοινοτικές βιβλιοθήκες για εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών τους.

Οι αγορές αυτές αφορούν τα βιβλία που προκύπτουν μέσα από τα ετήσια Κρατικά Βραβεία Λογοτεχνίας αλλά και βιβλία που δεν εμπίπτουν στην πιο πάνω κατηγορία αλλά κρίνονται ως σημαντικά.