Δίκτυο Κυπριακών Βιβλιοθηκών

  • Σκιτινή Πάνη Μονάδα Ψηφιακού Πολιτισμού & Νέων Τεχνολογιών
    Τηλέφωνο : +357 22809830
  • Κύπρου Χριστιάνα Μονάδα Ψηφιακού Πολιτισμού & Νέων Τεχνολογιών
    Τηλέφωνο : +357 22809836
  • Τσαγγάρη Μαρία Μονάδα Ψηφιακού Πολιτισμού & Νέων Τεχνολογιών
    Τηλέφωνο : +357 22809837
  • Πολυβίου Ζάχος Μονάδα Ψηφιακού Πολιτισμού & Νέων Τεχνολογιών - Συντονιστής Προγραμμάτων Ψηφιοποίησης - Europeana
    Τηλέφωνο : +357 22809833