Δίκτυο Κυπριακών Βιβλιοθηκών

 • Νικολάου Δημήτρης Διευθυντής Κυπριακής Βιβλιοθήκης
  Τηλέφωνο : +357 22809838
 • Σκιτινή Πάνη Τομέας Υποστήριξης Βιβλιοθηκών - Λειτουργός Διεκπαιρέωσης
  Τηλέφωνο : +357 22809830
 • Κύπρου Χριστιάνα Τομέας Υποστήριξης Βιβλιοθηκών - Λειτουργός Διεκπαιρέωσης
  Τηλέφωνο : +357 22809836
 • Τσαγγάρη Μαρία Τομέας Υποστήριξης Βιβλιοθηκών - Λειτουργός Διεκπαιρέωσης
  Τηλέφωνο : +357 22809837
 • Πολυβίου Ζάχος Τομέας Ψηφιακού Πολιτισμού - Συντονιστής Προγραμμάτων Ψηφιοποίησης - Europeana
  Τηλέφωνο : +357 22809833