Δίκτυο Κυπριακών Βιβλιοθηκών

 • Σκιτινή Πάνη Μονάδα Ψηφιακού Πολιτισμού & Νέων Τεχνολογιών
  Τηλέφωνο : +357 22809830
 • Κύπρου Χριστιάνα Μονάδα Ψηφιακού Πολιτισμού & Νέων Τεχνολογιών
  Τηλέφωνο : +357 22809836
 • Τσαγγάρη Μαρία Μονάδα Ψηφιακού Πολιτισμού & Νέων Τεχνολογιών
  Τηλέφωνο : +357 22809837
 • Πολυβίου Ζάχος Μονάδα Ψηφιακού Πολιτισμού & Νέων Τεχνολογιών - Συντονιστής Προγραμμάτων Ψηφιοποίησης - Europeana
  Τηλέφωνο : +357 22809833