Νοσοκομειακές Βιβλιοθήκες

Το Δίκτυο των Νοσοκομειακών Βιβλιοθηκών / Βιβλιοθηκών Επιστημών Υγείας έχει σχεδιαστεί για να βοηθάει τους γιατρούς, τους επαγγελματίες υγείας και τους ιατρικούς ερευνητές στην αναζήτηση και ανάκτηση υγειονομικών και επιστημονικών πληροφοριών.

Πρόσβαση και αναζήτηση στον Ενιαίο Κατάλογο Νοσοκομειακών Βιβλιοθηκών Κύπρου: