Τομέας Διαχείρισης Ψηφιακού Yλικού

Είναι αρμόδιο για τη διαχείριση ψηφιακού υλικού πολιτιστικής κληρονομιάς σε συνάρτηση με την υλοποίηση προγραμμάτων, στο πλαίσιο συνεργασίας του ΥΠΠΑΝ με την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Europeana», δυνάμει σχετικής συμφωνίας.

Ταυτόχρονα έχει την εποπτεία και συντονισμό διαφόρων έργων ψηφιακής υποδομής, μέσω των οποίων διεκπεραιώνονται οι προβλεπόμενες ενέργειες για ψηφιακή προβολή και ανάδειξη του Πολιτισμού της Κύπρου σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ο τομέας έχει υπό την πλήρη αρμοδιότητα του τον «Εθνικό Συσσωρευτή Μεταδεδομένων» (Cyprus National e-content Aggregator). Πρόκειται για ψηφιακή υποδομή που επιτρέπει την παραμετροποίηση και μεταφόρτωση ψηφιακών συλλογών από Φορείς πολιτιστικής Κληρονομιάς προς Ευρωπαϊκές Ψηφιακές Πλατφόρμες.

Το πλαίσιο λειτουργίας του τομέα βασίζεται κυρίως στην άρτια και συνάμα αποτελεσματική διαχείριση ψηφιακών δεδομένων, μέσω βέλτιστων πρακτικών, που απορρέουν από τη χρήση εξειδικευμένων λογισμικών. Στόχος του τομέα είναι ο εναρμονισμός του Πολιτισμού με σύγχρονες μεθόδους ψηφιακής προβολής, ώστε να ανταποκρίνεται επαρκώς στις ολοένα αυξανόμενες τεχνολογικές, κοινωνικές και εκπαιδευτικές ανάγκες.

Ταυτόχρονα, συμμετέχει ενεργά σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς επίσης σε Εθνικές Επιτροπές και ομάδες εμπειρογνωμόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που άπτονται θεμάτων Ψηφιακού Πολιτισμού και Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς.