Κυπριακή Βιβλιογραφία

Η Κυπριακή Βιβλιογραφία έχει ως βασικό στόχο την καταγραφή του συνόλου της κυπριακής εκδοτικής παραγωγής του κάθε προηγούμενου έτους. Στηρίζεται πρωτίστως στο υλικό που κατατίθεται στην Κυπριακή Βιβλιοθήκη με την παραχώρηση των διεθνών αριθμών ISBN, ISSN και ISMN.

Επιπρόσθετα, περιλαμβάνει υλικό που εκδίδεται στο εξωτερικό με θέμα την Κύπρο ή από Κύπριους συγγραφείς για σκοπούς ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού.

Με γνώμονα την καλύτερη δυνατή πληροφόρηση του κοινού και προκειμένου να επιτυγχάνεται η εξ αποστάσεως πρόσβαση στο εν λόγω υλικό, η Κυπριακή Βιβλιογραφία διατίθεται από το 1979 έως σήμερα μέσω του πιο κάτω ηλεκτρονικού καταλόγου.