Σχολικές Βιβλιοθήκες

Οι Σχολικές Βιβλιοθήκες της Κύπρου λειτουργούν σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στόχος των σχολικών βιβλιοθηκών είναι να στηρίξουν το έργο των εκπαιδευτικών και να βοηθήσει τους μαθητές στις διάφορες μελέτες και εργασίες τους.

Με βάση τον στόχο αυτό η δημιουργία του Ενιαίου Καταλόγου Σχολικών Βιβλιοθηκών της Κύπρου περιλαμβάνει υλικό που στηρίζει, μεταξύ άλλων, την διδακτέα ύλη των σχολείων και ταυτόχρονα εξυπηρετεί τις ερευνητικές και ψυχαγωγικές ανάγκες του συνόλου της σχολικής μονάδας.

Πρόσβαση στον Ενιαίο Κατάλογο Σχολικών Βιβλιοθηκών Κύπρου:Πρόσβαση στα στοιχεία επικοινωνίας των Σχολικών Βιβλιοθηκών Κύπρου: