Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες

Ως Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες ορίζονται οι Βιβλιοθήκες των οποίων η σύσταση και λειτουργία εντάσσεται στο ευρύτερο διοικητικό πλαίσιο του εκάστοτε Ακαδημαϊκού Ιδρύματος στο οποίο υπάγονται.

Τόσο η ανάπτυξη όσο και η διαχείριση των συλλογών τους εξειδικεύεται, κυρίως, στα επιστημονικά πεδία της Ακαδημαϊκής Κοινότητας την οποία εξυπηρετεί.

Ως εκ τούτου πρωταρχικός τους στόχος είναι η παροχή ανοικτής και εξ αποστάσεως πρόσβασης σε πληροφοριακό – βιβλιογραφικό υλικό, προκειμένου να ανταποκριθεί επαρκώς στις ολοένα αυξανόμενες πληροφοριακές και διδακτικές ανάγκες του συνόλου της Ακαδημαϊκής Κοινότητας.

Για πρόσβαση και αναζήτηση στους καταλόγους των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών της Κύπρου πατήστε εδώ: