Εκκλησιαστικές Βιβλιοθήκες

Ως Εκκλησιαστικές και Θεολογικές Βιβλιοθήκες ορίζονται οι Βιβλιοθήκες των οποίων η σύσταση και λειτουργία υπάγεται σε τοπική εκκλησία ή άλλο αντίστοιχο φορέα.

Φιλοξενούν κυρίως θρησκευτικό υλικό και αποτελούν σημαντικό σημείο αναφοράς για πρόσβαση σε εκδόσεις θρησκευτικού περιεχομένου.

Για πρόσβαση και αναζήτηση στους καταλόγους των Εκκλησιαστικών Βιβλιοθηκών της Κύπρου πατήστε εδώ:

Για πρόσβαση και αναζήτηση στους καταλόγους των Εκκλησιαστικών Βιβλιοθηκών της Κύπρου πατήστε εδώ: